vk Kra pilt

Füüsiline ettevalmistus

Tegevväelase elukutse eeldab head füüsilist vormi. Seepärast hinnatakse enne tegevteenistusse asumist sinu sportlikku vormi füüsilise ettevalmistuse katsetel ning edaspidises teenistuses pead katsed läbima vähemalt kord aastas. Katsete toimumise aja ja koha teatab sulle värbaja. Katsed viib läbi kaitsevägi.

Füüsilise ettevalmistuse katsetel tuleb sooritada kolm harjutust:  

  • käte kõverdamine toenglamangus kahe minuti jooksul
  • istesse tõus selililamangust käed kukla taga sõrmseongus või käed risti rinnal kahe minuti jooksul
  • 3200 m jooks või 500 meetri ujumine vabalt või rinnuli stiilis või 20 km maanteeratta sõit või 10 km murdmaasuusatamine klassikalises stiilis

Kõrgema Sõjakooli sisseastumiskatsed (ÜFT) 2008

Kõrgema Sõjakooli sisseastumiskatsed (ÜFT) 2008

Kõrgema Sõjakooli sisseastumiskatsed (ÜFT) 2008

Katsetel:

  • tuleb kõik harjutused sooritada järjest
  • harjutuste järjekorda ei tohi muuta
  • puhkepaus kahe harjutuse sooritamise vahel peab olema vähemalt 10 minutit
  • Füüsilise ettevalmistuse hindamise testis positiivse tulemuse saamiseks tuleb tegevteenistusse kandideerijal sooritada järjest kõik kolm harjutust, kuid 60 punkti nõuet igas harjutuses või kolme harjutuse summana 190 punkti saamist järgima ei pea.

Isik, kes on sooritanud füüsilise ettevalmistuse hindamise testi eeltoodud põhimõtte kohaselt võetakse tegevteenistusse kohustusega kahe kuu jooksul sooritada test lähtuvalt üldistest nõuetest.

Iga harjutuse tulemus arvestatakse normatiivide alusel ümber punktideks ning summeeritakse lõpptulemuse saamiseks.

Füüsilist ettevalmistust ei pea tegevteenistusse asumisel hindama, kui sinu vormi on hinnatud vähem kui 180 päeva tagasi ja sinu tulemused vastasid nõuetele.

Võta ühendust

  • E-post:
  • post