vk Kra pilt

Tegevteenistus

Lehelt leiad viited tegevteenistusega seotud teemadele: kuidas läbida kaitseväe arstlik komisjon, milline peab olema füüsiline ettevalmistus, milliseid haridus- ja kvalifikatsiooninõudeid tuleb täita, milline on palgakorraldus jms.

Kaitseväe arstlik komisjon

Tegevteenistusse kandideerijad läbivad kaitseväe arstliku komisjoni värbamiskeskuse suunamiskirja alusel. Arstlikus komisjonis hinnatakse Sinu terviseseisundi vastavust tervisenõuetele. Loe lähemalt, millised dokumendid tuleb enne arstlikku komisjoni minemist korda ajada ja millised on nende kulud? Loe lähemalt…

terviseuuringud

Palgakorraldusest

Tegevväelaste palga suurus otsustatakse kaitseministri määrusest juhindudes. Määrus kehtestab tegevväelaste sõjaväelise auastmega rahuaja ametikohtade palgaastmestiku palgatasemed ja nendele vastava palga madalaima, keskmise ja kõrgeima määra. Loe lähemalt…

teenistuse tasustamine

Füüsiline ettevalmistus

Füüsiline ettevalmistus

Füüsilist võimekust hindab kaitsevägi enne tegevteenistuslepingu sõlmimist ning teenistuse jooksul kaitseväe juhataja määratud perioodil vähemalt kord aastas. Millised on üldfüüsilise testi harjutused ja milline tulemus on eelduseks tegevteenistusse asumisel? Loe lähemalt…

Haridusnõuded

Sõjaväelise auastmega ametikoht eeldab nõutud haridust ja sõjaväelist väljaõpet. Sõjaväelise auastmega ametikohad on kaitseväes ja Kaitseliidus. Millise haridustasemega isik võetakse tegevteenistusse? Loe lähemalt…

Keeleoskuse nõuded

Eesti keele oskuse nõuded on kehtestatud Vabariigi Valituse määrusega. Nõuded sõltuvad töö iseloomust ja töö- või ametikoha keelekasutusolukorrast. Loe lähemalt…

Sotsiaalsed garantiid ja ametihüved

Tasuta vaktsineerimine, esmane arstiabi, esmased ravimid ning hambaravi on mõned näited tegevväelaste sotsiaalsetest garantiidest. Tutvu sotsiaalsete garantiide ja ametihüvede ülevaatega. Loe lähemalt…

Võta ühendust

  • E-post:
  • post