vk Kra pilt
Avaleht » Pakkumised ja kandideerimine » TUGISTRUKTUURIDE OSAKONNA NÕUNIK
Kaitseressursside Amet

Kaitseressursside Amet on Kaitseministeeriumi valitsemisalas olev valitsusasutus. Kaitseressursside Amet korraldab kaitseväeteenistuskohustuslike Eesti kodanike ja mobilisatsiooniks vajalike materiaalsete ressursside ning vastu võtva riigi toetuse osutamiseks vajalike andmete arvestuse pidamist, kutsealuste aja- ja asendusteenistusse kutsumist, kaitseväekohustuslaste tegevteenistuskõlblikkuse hindamist ameti arstlike komisjonide kaudu, kutsealuste kutsesobivuse määramist, riigikaitseõpetust ning värbamist kaitseväkke, samuti teostab muid seadusest tulenevaid mobilisatsiooniülesandeid ning sundkoormiste koondkavast tulenevaid ülesandeid.

TUGISTRUKTUURIDE OSAKONNA NÕUNIK

 • Asukoht

  Tallinn

 • Tööülesanded

  • Kõrgharidus
  • Head teadmised riigivara haldamisest
  • Oskus korraldada avalikus sektoris kaupade ja teenuste sisseostu ning valmistada ette riigihankeid
  • Teadmine, kuidas koostada haldustegevusega seotud lepinguid ja muid dokumente
  • Hea suhtlemisoskus
  • Järgnevad omadused: täpsus, korrektsus, hea organiseerimisvõime, ettevõtlikus ning pingetaluvus
  • Võimekus muutuvas keskkonnas kiiresti kohaneda
  • Valmisolek aeg-ajalt töötama ka Tartus
 • Nõudmised kandidaadile

  • Korraldad ja koordineerid ameti haldustegevust ja transpordi tagamist
  • Töötad välja ametile vajalike riigihangete ja remonttööde sisendid ja koordineerid vastavat infovahetust osapoolte vahel
  • Korraldad haldustegevusega seotud kaupade ja teenuste sisseostu ja valmistad ette vajalikud lepingud jm dokumendid
  • Korraldad riigivaraga seotud toiminguid ja koostad vastavaid dokumente ning pead varade üle arvestust
  • Planeerid oma vastutada olevate majandus- ja lähetuskulude eelarvet ning kontrollid nende kasutamist
  • Vastutad oma valdkonda reguleerivate kordade, arengukavade, tööplaanide jm dokumentide koostamise ja õigsuse eest
  • Tagad ameti töötajatele vajalikud töövahendid ja ohutu töökeskkonna;
  • Nõustad ameti töötajaid oma töövaldkonnas
 • Kasuks tuleb

  • Avaliku sektori töökogemus
  • Kokkupuude riigihangete valdkonnaga
  • Teadmised töötervishoiust ja tööohutusest
  • Algteadmised tegevuspõhisest riigieelarvest ja eelarve planeerimise oskus
 • Omalt poolt pakume

  • Erialaseid arenguvõimalusi
  • Vaheldusrikast tööd
  • Kaasaegset töökeskkonda
  • Motivatsioonisüsteemist tulenevaid soodustusi
  • 35 päeva puhkust
 • Tööle asumise aeg

  Märtsi lõpp 2020 või aprilli algus 2020

 • Tööaeg

  Täistööaeg

 • Teenistustasu

  Brutopalk 1900 EUR kuus

 • Kandideerimise tähtaeg

  02.03.2020

 • Lisainformatsioon

  NB! Tegemist on lapsehoolduspuhkusel oleva töötaja asenduskohaga!

  Kaitseväe värbamiskeskus / Saamuel Stepanov / tel: 5309 5458/ e-post: saamuel.stepanov@kra.ee

Kandideeri
 • Lohista failid siia või
  Accepted file types: pdf, doc, docx, rtf, odt, bdoc.
 • Lohista failid siia või
  Accepted file types: pdf, doc, docx, rtf, odt, bdoc.
 • Lohista failid siia või

Võta ühendust

 • E-post:
 • post