AUASTMED KAITSEVÄES

Sõjaväeline auaste on kaitseväekohustuslasele, välja arvatud kutsealusele ja asendusteenistujale, antav haridusest ja sõjaväelisest väljaõppest sõltuv sõjaväeline nimetus. Sõjaväelise auastme nimetus võib väeliigiti erineda.

Sõjaväelised auastmed jagunevad põhiliikideks. Põhiliigid ülenevas järjestuses on sõdur, allohvitser ja ohvitser.

Allohvitseri põhiliik jaguneb ülenevas järjestuses nooremallohvitseri ja vanemallohvitseri alaliigiks.
Ohvitseri põhiliik jaguneb ülenevas järjestuses nooremohvitseri, vanemohvitseri ja kõrgema ohvitseri alaliigiks.

1. Sõduri auastme (reamees, madrus, kapral ja vanemmadrus) võib anda kaitseväelasele ja reservis olevale isikule, kellel on läbitud vähemalt põhikooli II kooliaste põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse tähenduses.

2. Allohvitseri auastme võib anda kaitseväelasele ja reservis olevale isikule, kellel on vähemalt keskharidus.

Nooremallohvitseri auastmed on nooremseersant, nooremmaat, seersant, maat, vanemseersant ja vanemmaat. Vanemallohvitseri auastmed on nooremveebel, veebel, vanemveebel, staabiveebel ja ülemveebel.

Lipniku auastme võib anda kaitseväelasele ja reservis olevale isikule, kellel on keskharidus.

3. Ohvitseri auastme
võib anda kaitseväelasele ja reservis olevale isikule, kellel on kõrgharidus või Põhja-Atlandi Lepingu Organisatsiooni või Euroopa Liidu liikmesriigi sõjaväelises õppeasutuses omandatud ja nimetatud ühenduste liikmesriikides ohvitseri auastme andmisel nõutav haridus.

Nooremohvitseri auastmed on lipnik, nooremleitnant, leitnant, kapten ja vanemleitnant.

Vanemohvitseri auastmed on major, kaptenmajor, kolonelleitnant, kaptenleitnant, kolonel ja mereväekapten.

Kõrgema ohvitseri auastmed on brigaadikindral, kommodoor, kindralmajor, kontradmiral, kindralleitnant, viitseadmiral, kindral ja admiral.

 

AUASTMED

Auaste maa- ja õhuväes Auaste mereväes
Kindral Admiral
Kindralleitnant Viitseadmiral
Kindralmajor Kontradmiral
Brigaadikindral Kommodoor
Kolonel Mereväekapten
Kolonelleitnant Kaptenleitnant
Major Kaptenmajor
Kapten Vanemleitnant
Leitnant Leitnant
Nooremleitnant Nooremleitnant
Lipnik Lipnik
Ülemveebel Ülemveebel
Staabiveebel Staabiveebel
Vanemveebel Vanemveebel
Veebel Veebel
Nooremveebel Nooremveebel
Vanemseersant Vanemmaat
Seersant Maat
Nooremseersant Nooremmaat
Kapral Vanemmadrus
Reamees Madrus


Ajateenijat, reservväelast ja reservis olevat isikut võib tegevväelane esitada uue sõjaväelise auastme saamiseks, kui ajateenija, reservväelane ja reservis olev isik on saanud nõutava sõjaväelise väljaõppe, omandanud hariduse ja tal on olnud olemasolev sõjaväeline auaste selleks nõutava vähima aja (edaspidi auastme vanus) jooksul.

Ajateenijale võib sõjaväelise auastme anda teda ametikohale nimetamata.

Tegevväelase võib esitada uue sõjaväelise auastme saamiseks, kui ta vastab rahuaja ametikoha nõuetele, on kaitseväeteenistuses olnud vähemalt nõutava auastme vanuse ja rahuaja ametikohale vastavust hinnanud ülem või temast kõrgem ülem on teinud sellekohase ettepaneku.

Auastme vanus
1) kõrgem ohvitser, kolonel ja mereväekapten – ei kehtestata;
2) kolonelleitnant, kaptenleitnant, major ja kaptenmajor – vähemalt viis aastat;
3) kapten ja vanemleitnant – vähemalt neli aastat;
4) leitnant ja nooremleitnant – vähemalt kolm aastat;
5) lipnik – ei kehtestata;
6) ülemveebel ja staabiveebel – ei kehtestata;
7) vanemveebel – vähemalt kaheksa aastat;
8) veebel – vähemalt kuus aastat;
9) nooremveebel – vähemalt neli aastat;
10) nooremallohvitser – ei kehtestata;
11) sõdur – ei kehtestata.

 Jaga
Viimati uuendatud Teisipäev, 12 August 2014 15:43
 
tööotsing
kandideerimiseks vajalikud dokumendid ei leidnud sobivat ametit? jäta oma andmed
<< Jul 2015 >> 
 Es  Te  Ko  Ne  Re  La  Pü 
    1  2  3  4  5
  6  7  8  9101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
© 2015 Kaitseressursside Amet   |   E-post: vkinfo@kra.ee   |   Telefon: 717 0800
Kontakt   |   Sisukord
KRA logo KM logo EKV logo